BẢNG GIÁ HỌC PHÍ HOME TRAINER

Bảng giá học phí được cập nhập hàng tuần theo thị trường, mọi người tham khảo nhé. 

(Học phí tính theo 1 buổi / 1,5 h)

Thông tin bảng giá

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ KHỐI CẤP THỊNH HÀNH

Học sinh cấp 1
169-220
1 buổi / 1,5 h
Toán lớp 1,2,3,4,5?
Toán + tiếng Việt?
Ngoại ngữ lớp 3,4,5?
Nghệ Thuật?
HỌC SINH CẤP 2
169-240
1 buổi / 1,5 h
Toán Lớp 6,7,8,9?
Toán + Ngữ Văn?
Ngoại Ngữ 6,7,8,9?
Tin học 6,7,8,9?
Nghệ thuật?
Ngữ Văn lớp 6,7,8,9?
HỌC SINH CẤP 3
179-260
1 buổi / 1,5 h
Toán lớp 10,11,12?
Lý lớp 10,11,12?
Hóa lớp 10,11,12?
Ngoại ngữ lớp 10,11,12?
Toán + Lý + Hóa lớp 10,11,12?
Tin Học Lớp 10, 11, 12?

HỌC PHÍ GIA SƯ NGOẠI NGỮ

 
MÔN HỌC SINH VIÊN GIÁO VIÊN
tiếng Anh cho người đi làm   240.000 VND
tiếng Anh giao tiếp  179.000 VND 240.000 VND 
tiếng Anh mất gốc 189.000 VND 250.000 VND
tiếng Nhật  189.000 VND 240.000 VND
tiếng Trung  189.000 VND 240.000 VND

 

HỌC PHÍ LUYỆN THI LỚP 10

MÔN HỌC SINH VIÊN GIÁO VIÊN
Toán 179.000 VND 230.000 VND
Văn  179.000 VND 240.000 VND 
Môn thứ 3 189.000 VND 250.000 VND

 

HỌC PHÍ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA

MÔN HỌC SINH VIÊN GIÁO VIÊN
Toán 179.000 VND 230.000 VND
Văn  179.000 VND 230.000 VND 
179.000 VND 230.000 VND 
 Hóa  179.000 VND 230.000 VND 
 tiếng Anh 179.000 VND 230.000 VND 
lịch sử  179.000 VND 230.000 VND 
địa lý 179.000 VND 230.000 VND 
sinh học 179.000 VND  230.000 VND

HỌC PHÍ MÔN NĂNG KHIẾU

MÔN HỌC SINH VIÊN GIÁO VIÊN
Hội họa 179.000 VND 230.000 VND
Đàn 179.000 VND 240.000 VND 
Hát 179.000 VND 250.000 VND
Nấu Ăn   240.000 VND
     

>> Phụ huynh/ học viên xem thêm: gia sư Bình Dương