CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

+ Đọc thông tin về chính sách bảo mật

+ Đọc thông tin về điều khoản sử dụng

Xem chi tiết

CHỌN MỤC ĐĂNG KÝ GIA SƯ

giáo viên, sinh viên điền thông tin:

+ Thông Tin Cá Nhân: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, bằng cấp …

+ Thông Tin Gia sư: Mức lương, thời gian dạy…

Gửi thông tin

Giáo viên, sinh viên đã chấp nhận điều khoản và chính sách cũng như các thông tin gửi về HOME TRAINER

XÉT DUYỆT THÔNG TIN

HOME TRAINER Sẽ tiếp nhận thông tin từ giáo viên, sinh viên

Thông tin hợp lệ, chính xác sẽ được Home Trainer gửi về mail xác thực

HOÀN TẤT THÔNG TIN

Thông tin giáo viên, sinh viên muốn làm gia sư hoàn tất và được đăng tải lên website và App: HOME TRAINER